Min inriktning som psykoterapeut och handledare

 

I mitt arbete utgår jag ifrån ett brett perspektiv och helhetssyn. Jag anpassar samtalsfokus, verktyg och metod utifrån klientens aktuella behov och rådande situation. Tyngdpunkten i min teoretiska utgångspunkt är KBT (kognitiv beteende terapi), men då jag även är utbildad i relationell psykoterapi använder jag även delar ur denna inriktning vid behov. Min metod bygger alltid på evidensbaserad forskning. Integritet och tystnadsplikt är givet. Teoretiska utgångspunkter jag gärna använder är ACT (Acceptance and comittment therapy), APT (Affect phobia therapy), Anknytningsteori, Compassion Focused Therapy, Schematerapi, Mindfulness och Lösningsfokus.

 

 

 

Kontakt

Jessica Bäckström AB
Norra Källgatan 29, halv trappa upp
722 11  Västerås

Telefon 0707-30 16 79
E-post: kontakt@jessicabackstrom.se