Mina utbildningar

 

Jag är Legitimerad psykoterapeut, inriktning KBT, från Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Jag är handledarutbildad i psykologisk metod och behandling vid SAPU. Tidigare har jag gått Grundläggande psykoterapiutbildning (steg I), med relationell inriktning.

Utöver min psykoterapeut utbildning har jag fördjupad utbildning inom mindfulness (av Breathwork Foundation), compassion fokuserad terapi (av Paul Gilbert), lösningsfokuserat arbetssätt, grupputveckling/teambuilding, prolonged exposure (traumabehandling) (av Edna Foa).

Hösten 2018 började jag en 3 årig certifieringsutbildning för Kristin Osborn, Harvard Medical School, i APT, Affect phobia therapy.

Min basutbildning består av två universitets examen, fil.kand i psykologi från Stockholms Universitet och personalvetarprogrammet från Uppsala Universitet.

 

Kontakt

Jessica Bäckström AB
Norra Källgatan 29, halv trappa upp
722 11  Västerås

Telefon 0707-30 16 79
E-post: kontakt@jessicabackstrom.se