Coachning

Coachning av chefer och ledare

Jag handleder/coachar många chefer och ledare, både seniora chefer med många år i yrkeslivet, och nya som fått sitt första chefsjobb. Det finns möjlighet att ta upp ett brett spektrum av frågor.

Det kan t ex gälla personliga svårigheter/problem som man vill förstå och kunna hantera på ett mer konstruktivt sätt. Det kan handla om att du vill utvecklas som person och få fatt i din fulla potential, bli starkare som chef och ledare. Tryggare och tydligare. Det kan gälla personalproblem, organisatoriska frågor eller resultatmål som man behöver få bolla med någon utomstående, få lyfta perspektivet och se nya valmöjligheter i hur man kan agera.

Du är välkommen att höra av dig om du är intresserad för egen del eller för chefer i din organisation.

För att få en idé om vad man kan få ut av samtal hos mig, följer nedan några citat från chefer/ledare som går eller har gått hos mig.

Omdömen av klienter

Rektor grundskola - 20 års erfarenhet

Jag har över 20 års erfarenhet som chef och har fått mycket kompetensutveckling under åren. Det har gjort mig kräsen. Men, mina samtal med Jessica har verkligen hjälpt mig att utvecklats till nästa nivå. Jag har både fått insikter om mig själv och verktyg hur jag kan tänka i olika situationer. Det kommer jag att ha stor nytta av både privat och som chef. Tack Jessica!

Avdelningschef ledande byggföretag

Samtalen med Jessica har givit mig förmågan/verktygen att hitta perspektiv på mig själv och på hur jag interagerar med andra människor. Jag är lugnare och tryggare, har bättre insikt i innebörden i att vara chef.

Enhetschef Universitet

Genom samtal med Jessica har jag utvecklat en trygghet i mig själv vilket gör att jag nu litar på mig själv och min förmåga att nå mina mål. Min inre kompass har blivit starkare och jag kan nu navigera lättare och prioritera mina uppgifter på jobbet mer effektivt. Detta har lett till att jag kan lämna tanken på jobbet på ett annat sätt och känna en mental frihet och ett lugn när jag kommer hem. Detta har lett till en förbättring i familjelivet och när jag nu är med barnen är jag mer i nuet än tidigare.

VD dotterbolag industrikoncern

Jessica har hjälpt mig att hantera både privata och arbetsrelaterade situationer. Hon har fått mig att förstå vikten av att alla delar av livet fungerar bra och vikten av återhämtning. Mitt samarbete med Jessica har bidragit till att ge mig flera konkreta verktyg och metoder som jag kan använda i situationer jag tidigare inte kände mig lika bekväm med att hantera. Jag har breddat mitt känslospann och har lärt mig att se på mina känslor på ett sätt jag inte tidigare gjort.

Det finns tillfällen då jag klivit in i samtalsrummet med Jessica och haft nästintill kaos i hjärnan och en timme senare har jag klivit ut med ordning och reda på tankarna och vetat hur jag ska gå vidare för att tackla mina utmaningar. Mitt arbete med Jessica ger inte bara mig väldigt mycket utan bidrar även till att jag kan coacha mina medarbetare bättre.

Rektor grundskola

Du har visat mig vad som är mitt ansvar och vad som inte är det. Och du har hjälpt mig att förstå att jag duger som jag är. När jag går ifrån dig är jag oftast gladare och alltid lättare, och har alltid fått mycket att tänka över.

Projektledare internationella idrottsevent

Det finns en ram. Jag fick förtroende för dig. Att jag fått utifrån perspektiv på mig själv. Balanserar. Jag är nu gladare, lugnare. Kopplar av mer. Hittat strategier.

Senior chef global industrikoncern

Att vara hos dig är inte som någon annan terapi session jag haft. Hos dig känns det som ett samtal med en mycket kompetent person som jag har stor respekt för vilket ger en god känsla av förtroende och trygghet. Du strukturerar mina tankar och får mig på rätt väg vilket jag är oerhört tacksam för.