Hur går psykoterapi till?

Kanske vet du att du vill/behöver gå i terapi, kanske är du osäker, men vill veta lite mer. Kanske vet du att du enbart vill ha ett par vägledande samtal. Hur det än är för dig så är du välkommen.

Om du vet att du vill gå i terapi börjar vi med att träffas 1-3 gånger. Du får då berätta om dig själv och vad som fört dig till mig. Du får samtidigt möjlighet att känna efter om du känner dig bekväm och trygg. Om vi bestämmer oss för att fortsätta, kommer vi överens om vilka mål vi ska sätta upp för våra samtal och hur många gånger vi planerar att ses. Ofta kommer man långt på 10-20 samtal, men ibland kan en kontakt på ett år eller mer behövas. Det är vanligt att man till en början ses en gång i veckan, och efter en tid glesar ut samtalen.

Din situation, dina behov och våra uppsatta mål kommer att påverka samtalens utformning.

Kontakt

Jessica Bäckström AB

Norra Källgatan 29, 722 11  Västerås
Upplandsgatan 49, 113 28 Stockholm

Telefon 0707-30 16 79
E-post: kontakt@jessicabackstrom.se