Hur kan psykoterapi hjälpa?

Genom samtalen växer en ökad förståelse av dig själv fram. En ökad medvetenhet om dina tankemönster, hur det kommer sig att du reagerar som du gör i olika situationer och vilka känslor och andra upplevelser som finns inom dig. Genom reflektion och förståelse av dessa samband, kommer det som en gång var en ”sanning eller regel” för dig att ses från ett nytt perspektiv. Nya perspektiv som hjälper dig att finna nya och mer konstruktiva sätt att förhålla dig till dig själv och din omgivning, nya sätt att möta utmaningar och problem. Detta skapar en inre trygghet och balans med ökad tilltro till din egen förmåga.

Enligt forskning beror det som ger resultat i samtalsterapi till största del på hur alliansen mellan terapeut och klient fungerar. En positiv allians uppstår när klienten regelbundet möter en terapeut som är engagerad, förstår och ger avlastning åt det som tynger, som hjälper till att ge struktur på skeenden och inger hopp.

Kontakt

Jessica Bäckström AB

Norra Källgatan 29, 722 11  Västerås
Upplandsgatan 49, 113 28 Stockholm

Telefon 0707-30 16 79
E-post: kontakt@jessicabackstrom.se