Min inriktning som psykoterapeut och handledare

I mitt arbete utgår jag ifrån ett brett perspektiv och helhetssyn. Jag anpassar samtalsfokus, verktyg och metod utifrån klientens aktuella behov och rådande situation. Min teoretiska utgångspunkt är därför integrativ – affektfokuserat psykodynamiskt, KBT och relationellt.

Min metod bygger alltid på evidensbaserad forskning. Integritet och tystnadsplikt är givet. Teoretiska utgångspunkter jag gärna använder är APT (Affect phobia therapy), ACT (Acceptance and comittment therapy), Anknytningsteori, Compassion Focused Therapy, Schematerapi, Mindfulness och Lösningsfokus.

Kontakt

Jessica Bäckström AB

Norra Källgatan 29, 722 11  Västerås
Upplandsgatan 49, 113 28 Stockholm

Telefon 0707-30 16 79
E-post: kontakt@jessicabackstrom.se