Mina utbildningar

  • Legitimerad psykoterapeut vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
  • Handledar- och lärarutbildad i psykologisk metod och behandling vid SAPU
  • Grundläggande psykoterapiutbildning (steg I), relationell inriktning
  • Affektfokuserad terapi, APT (av Kristin Osborn)
  • Prolonged exposure – trauma/PTSD behandling (av Edna Foa)
  • Mindfulness (av Breathwork Foundation)
  • Compassion fokuserad terapi (av Paul Gilbert)
  • Lösningsfokuserat arbetssätt
  • Grupputveckling/teambuilding

Min basutbildning består av två universitets examen, fil.kand i psykologi från Stockholms Universitet och personalvetarprogrammet från Uppsala Universitet.

Kontakt

Jessica Bäckström AB

Norra Källgatan 29, 722 11  Västerås
Upplandsgatan 49, 113 28 Stockholm

Telefon 0707-30 16 79
E-post: kontakt@jessicabackstrom.se