Psykoterapihandledning

Jag handleder personal inom många olika yrkesområden, bl a kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, präster och behandlingsansvariga på HVB hem.

Jag handleder både grupper och individuellt. Jag handleder i psykologisk behandling och arbetsmetod samt i arbetsplatsrelaterade frågor som kommunikation, struktur och konflikter.

Jag har bl a ramavtal med och uppdrag från Region Västmanland gällande handledning i psykoterapi och psykologisk behandling.

Ring eller maila om du vill veta mer.

Kontakt

Jessica Bäckström AB

Norra Källgatan 29, 722 11  Västerås
Upplandsgatan 49, 113 28 Stockholm

Telefon 0707-30 16 79
E-post: kontakt@jessicabackstrom.se