Handledning

Psykoterapihandledning

Jag handleder personal inom många olika yrkesområden, bl a kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, präster och behandlingsansvariga på HVB hem.

Jag handleder både grupper och individuellt. Jag handleder i psykoterapi, psykologisk behandling och arbetsmetod samt i arbetsplatsrelaterade frågor som kommunikation, struktur och konflikter.

Jag har för närvarande pågående handledaruppdrag inom psykiatrisk verksamhet både inom vuxenpsykiatri och barnpsykiatri, primärvård, somatisk specialistvård och kvinnoklinik inom hälso- och sjukvård samt inom missbruksvård.

Ring eller maila om du vill veta mer.