Vad kan du få hjälp med?

Kanske har du varit/är med om något svårt och smärtsamt. Kanske är du orolig eller nedstämd utan att veta vad det beror på. Eller du kanske känner att du behöver förändras, utvecklas och bli bättre på att leda dig själv. Psykoterapi är mycket verksamt i en mängd situationer. Hos mig kan du bl a få hjälp med:

 • Relationsproblem och -svårigheter, t ex till din partner, familj eller vänner
 • Svårigheter att få en relation till en partner att hålla en längre tid
 • Livskriser eller krisreaktioner kopplade till svåra händelser, sorg
 • Stress, utmattning och utbrändhet
 • Nedstämdhet, depression eller ihållande irritabilitet
 • Oro, ängslighet, ångest, ältande eller tvångstankar
 • Panikattacker
 • Osäkerhet i eller fobi för sociala sammanhang
 • Dålig självkänsla
 • Fysiska problem, t ex kronisk smärta eller sömnproblem
 • Existentiella grubblerier eller funderingar
 • Trauma och PTSD behandling
Kontakt

Jessica Bäckström AB

Norra Källgatan 29, 722 11  Västerås
Upplandsgatan 49, 113 28 Stockholm

Telefon 0707-30 16 79
E-post: kontakt@jessicabackstrom.se