Psykoterapi

Vad kan du få hjälp med?

Hos mig kan du få hjälp med:

  • Relationsproblem och -svårigheter, t ex till din partner, familj, vänner och arbetskollegor
  • Dålig självkänsla och dåligt självförtroende
  • Svårigheter att finna eller bibehålla en meningsfull kärleksrelation
  • Livskriser eller krisreaktioner kopplade till svåra händelser, sorg
  • Obearbetad sorg
  • Stress, utmattning och utbrändhet
  • Nedstämdhet, depression eller ihållande irritabilitet
  • Ångestrelaterade problem som oro, osäkerhet, ängslighet, ältande, tvångstankar och panikattacker
  • Trauma och PTSD behandling

Psykoterapi hos mig

Mitt mål är att hjälpa dig som klient att komma i kontakt med dig själv, dina känslor och dina behov. För att utifrån det förstå vad som är rätt sak för dig att göra. Målet med samtalen är att du ska få konkreta verktyg att använda både på kort och lång sikt. Våra samtal kommer leda till att du på ett bättre sätt kan leda dig själv, ta hand om dig själv och göra bra val i livet. Jag som psykoterapeut uppfattas ofta som varm, ärlig och rak på ett bra sätt. Jag vill ge dig en så effektiv behandling som möjligt.

Samtalstiden hos mig är 45-50 min per gång, men första samtalet kan bli något längre.

Upplägget anpassas utifrån dina behov och de svårigheter du vill arbeta med. Vår kontakt kan gälla allt från en enstaka konsultation till en mer långvarig psykoterapi.

Parterapi hos mig

Jag tar emot många par i parterapi. Målet med parterapi hos mig är att ni ska utvecklas tillsammans som par. Det innebär ofta att ni på ett djupare plan behöver förstå er själva och varandra, de relationsmönster som uppstått, varför de uppstått och vad ni kan göra för att förändra dessa och komma närmare varandra. Det handlar om en djupare förståelse för sina egna och den andres känslor och behov och hur ni kan kommunicera och agera för att få det bättre tillsammans.

För mig som psykoterapeut är det viktigt att vara rak, ärlig och varm och göra parterapin så effektiv som möjligt.

Hur kan psykoterapi hjälpa?

Genom samtalen växer en ökad förståelse för dig själv fram. En ökad medvetenhet om dina tankemönster, hur det kommer sig att du reagerar som du gör i olika situationer och vilka känslor och andra upplevelser som finns inom dig. Genom reflektion och förståelse av dessa samband, kommer det som en gång var en ”sanning eller regel” för dig att ses från ett nytt perspektiv. Nya perspektiv som hjälper dig att finna nya och mer konstruktiva sätt att förhålla dig till dig själv och din omgivning, nya sätt att möta utmaningar och problem. Detta skapar en inre trygghet och balans med ökad tilltro till din egen förmåga.

Enligt forskning beror det som ger resultat i samtalsterapi till största del på hur alliansen mellan terapeut och klient fungerar. En positiv allians uppstår när klienten regelbundet möter en terapeut som är engagerad, förstår och ger avlastning åt det som tynger, som hjälper till att ge struktur på skeenden och inger hopp.