Verksamhetshandledning

Jag handleder yrkesgrupper och arbetslag som arbetar med att utveckla eller hjälpa andra människor.

Handledningen kan syfta till flera olika saker. Det kan handla om att få stöd att hantera svåra arbetssituationer som orsakar stress och psykisk belastning. Det kan handla om att på ett strukturerat sätt reflektera över arbete och måluppfyllelse, för att få nya infallsvinklar på hur man kan lösa problem, få ny kraft och energi. Det kan handla om att fördjupa sin kunskap och förståelse kring människor, för att känna sig tryggare i bemötandet av t ex barn/ungdom, patienter, anhöriga, brukare, boende. Det kan handla om att utveckla samarbete och förståelse för varandra inom arbetslaget.

Jag tar emot grupper på min mottagning eller kommer ut till arbetsplatsen.

Hör av dig om du vill veta vilka möjligheter jag har att hjälpa er.

Kontakt

Jessica Bäckström AB

Norra Källgatan 29, 722 11  Västerås
Upplandsgatan 49, 113 28 Stockholm

Telefon 0707-30 16 79
E-post: kontakt@jessicabackstrom.se