välkommen

Jag erbjuder…

psykoterapi KBT

psykoterapihandledning

verksamhetshandledning

chefsutveckling

coachning

Psykoterapi Handledning Coachning

 

Välkommen till min privata psykoterapimottagning på Norra Källgatan 29 centralt i Västerås. Jag är sedan många år legitimerad psykoterapeut, inriktning KBT, med auktorisation av sfKBT och är utbildad handledare. På senare år har jag fördjupat min kompetens ytterligare inom affekter/känslor och relationer. Jag arbetar med psykoterapi och coachning, och handleder chefer, terapeuter och och andra yrkesgrupper som arbetar med att utveckla eller hjälpa andra människor.

Har du råkat ut för något svårt och hamnat i en kris? Behöver du hjälp att hantera en övermäktig situation eller få större klarhet i varför det blir så här för dig? Kanske har du svårt att ha en relation eller aldrig känner dig nöjd. Eller har du tillfälliga problem du behöver diskutera med någon utomstående? Kanske bär du på känslor av otillräcklighet eller hopplöshet.

Psykoterapi kan vara till stor och ofta avgörande hjälp. Hjälp till förändring och hjälp att få fatt i din inre balans och trygghet. Hjälp att finna tillit till din egen förmåga att leda ditt liv, så att du med tillförsikt kan möta dina utmaningar och svårigheter.

Kontakt

Jessica Bäckström AB
Norra Källgatan 29, halv trappa upp
722 11  Västerås

Telefon 0707-30 16 79
E-post: kontakt@jessicabackstrom.se