välkommen

Jag erbjuder…

psykoterapi KBT

psykoterapihandledning

verksamhetshandledning

chefsutveckling

coachning

Psykoterapi Handledning Coachning

Har du råkat ut för något svårt och hamnat i en kris? Behöver du hjälp att hantera en övermäktig situation eller få större klarhet i varför det blir så här för dig? Kanske bär du på känslor av otillräcklighet och hopplöshet. Lider du av ångest, depression eller stress? Har du det svårt i dina relationer? Jag arbetar integrativt utifrån Affektfokus (känslor), KBT och Relationell psykoterapi och erbjuder effektiv behandling där förståelse för dig, dina behov och känslor står i fokus.

Målet är att du ska få fatt i din inre balans och trygghet, tillit till din egen förmåga att leda ditt liv, så att du med tillförsikt kan möta dina utmaningar och svårigheter.

Välkommen att boka tid på min psykoterapimottagning centralt i Västerås eller vid Odenplan i Stockholm. All psykoterapi, handledning, utbildning eller coachning kan ske online och/eller på engelska.

Kontakt

Jessica Bäckström AB

Norra Källgatan 29, 722 11  Västerås
Upplandsgatan 49, 113 28 Stockholm

Telefon 0707-30 16 79
E-post: kontakt@jessicabackstrom.se